Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012

Gourban se son to theleman by Babis Kemanetzidis & Pela Nikolaidou (ne...

Το αντάρτικο του ΠόντουΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ1 
α) Γενικά
Από τον Ελληνισμό της Ανατολής, μόνον οι Έλληνες του Πόντου οργανώθηκαν δυναμικά και ανέπτυξαν αντάρτικη δράση εναντίον των εγκλημάτων της τουρκικής θηριωδίας και των μαζικών εκτοπισμών που επέβαλαν οι αρχές στους ελληνικούς πληθυσμούς. Είναι προφανές ότι πρόφαση των εν λόγω μαζικών εκτοπισμών ήταν η λήψη προληπτικών στρατιωτικών μέτρων, δεδομένου ότι η Τουρκία συμμετείχε στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο (1914-1918) ως σύμμαχος της Γερμανίας και της Αυστροουγγαρίας και αντίπαλος της Ελλάδας. Πραγματικός, όμως, στόχος αυτών των «μέτρων ήταν η μαζική εξόντωση των Ελλήνων.
Αυτό, βέβαια, ισχύει για όλο τον Ελληνισμό της Ανατολής (Αν. Θράκη, Μ. Ασία, Πόντος). Ωστόσο, ο Πόντος έχει μια ιδιαιτερότητα: Από τη μια η μεγάλη απόσταση από το κέντρο και η θέση του στα βάθη της Ανατολής, και, από την άλλη, το γεγονός ότι, στην Κεμαλική περίοδο (1919-1923) ήταν ακάλυπτος από οποιαδήποτε δυτική ή ελληνική προστασία, αλλά και έκθετος στη μανία και στις ανεξέλεγκτες ληστρικές επιδρομές του Κεμάλ και του Τοπάλ Οσμάν, είχε ως αποτέλεσμα να έχει τη «μερίδα του λέοντος» στους εκτοπισμούς, στους διωγμούς και στη γενοκτονία.

Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

ANATHEMA'SE KAZAKSTAN

Ασον Ποντον
Паликаря асон Понтон тон душманон крун

I
Са рашия тин Самсунтас ке си Шараван,
Си Сервастиас ти Пафрас ус со Ереван:
Паликаря асо Понтон тон тушманон крун
Ин олига ама-мана ти полус никун.
Паликаря асо Понтон тон тушманон крун
Форкизмена ине, мана, ати thа никун!

II
То харал атини эхне, атин архигон
Ке то ён то Вракониди, то Ставраэтон,
Тон Антон то Чаусиди, тон Пандел-ага,
Тон Антон пулон тон Васон, тон Антон-паша.
Тон Антон то Чаусиди, тон Пандел-ага,
Тон Антон пулон тон Васон, тон Антон-паша.

III
Капитанос доксазменос ке паликарас
Ме певия энангенан омбос Анастас
Ус ти Карзас та рашия атос кативен
Тон душманон кемалия круй ке thявен.
Ус ти Карзас та рашия атос кативен
Тон душманон кемалия круй ке thявен.

IV
Са рашия ксимероне ке кимундане
Тон тушманон кхи чалевне, кхи фогундане
Я тон Понтон полемуне, лигундан атин,
Та кормивятун афине апан со рашин.
Я тон Понтон полемуне, лигундан атин,
Та кормивятун афине апан со рашин.

V
Са рашия лигун шоня асо Хасаут,
Асин Спартан, тин Дубован ке ус то Нохут.
Паликаря асон Понтон тон душманон крун
Форкизмена ине, мана, ати thа никун.
Паликаря асон Понтон тон душманон крун
Ин олига ама-мана ти полус никун.

Эс и пшим ке тин лалиям,
Кэ та шилям лен ато,
Кшин ато тин трагудзия
Ке ангел эксерн ато.

Пексон семио ми стекс
То порапоном эксерс
Са сконо со хорон
Олс ти понтион эзо.

Архинон тин трагудзия
Калпсон лира ме ти мен,
Си патрида я ти глосса,
Ипон (и) мен ксеноме.

Пексон кемендже ми стекс
ТО порапоном эксерс
Са сконо со хорон
Олс ти понтион эзо.

Яти кинс кэ тин патридам
Санатон эхорцамэ
Ке та хомата ту понту
Эмата эпорцами

Пексон Павлик тон ми стекс
То порапоном эксерс
Са сконо со хорон
Олс ти понтиус эзо.

Трагозо тин история
Олс я на масанато
Ме тон Емон ен граменон
На ми анаспалнато

Пексон кемендже ми стекс
То порапоном эксерс
Са сконо со хорон
Олс ти понтион эзо.